Saga och folkvisa (Tiggargubbens brud)

1. Döm ej så fort om min värda person
Förrän du skådat mig från hatten till skon
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Förrän du har skådat mig från hatten till skon

2. På landet haver jag ett slott belagt med bly
Behagar sköna jungfrun att spatsera däruti
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Behagar sköna jungfrun att spatsera däruti

3. Å där haver jag en jordande gård
Med fyrä tjôg kor å sjuhundrade får
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Med fyrä tjôg kor å sjuhundrade får

4. Å där haver jag mång oxär och ök
Med många raska pigor som koka i mitt kök
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Med många raska pigor som koka i mitt kök

5. Å där haver jag mång hästar och vagn
Som ständigt ska stå sköna jungfrun till gagn
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Som ständigt ska stå sköna jungfrun till gagn

6. I stallet haver jag fem apalgrå hästar
Behagar sköna jungfrun att välja den bästa
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Behagar sköna jungfrun att välja den bästa

7. Därtill haver jag mång hurtig stalledräng
Och flera raska pigor som bäddar min säng
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Och flera raska pigor som bäddar min säng

8. Å så haver hag både kläder och mat
Å fullt i min källare med tunnor och fat
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Å fullt i min källare med tunnor och fat

9. Ja hör du har allt som uppräknas kan
Jag ger dig mitt hjärta, mitt ja å min hand
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Jag ger dig mitt hjärta, mitt ja å min hand

10. Å haver du allt som du oppräknat nu
Jag följer gärna dig för att bliva din fru
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Jag följer gärna dig för att bliva din fru

11. Jag gärna till ditt slott nu med dig far
Jag tager nu avsked av mor och av far
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Jag tager nu avsked av mor och av far

12. Sen rider han till första herregård
Där lämnar han de hästar och gullsadlar av
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Där lämnar han de hästar och gullsadlar av

13. Jag är inte den som jag ser ut
För nu är det jämt med herrskapet slut
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
För nu är det jämt med herrskapet slut

14. Ej haver jag något slott belagt med bly
Å inte kan ja bjudä dej te gå däruti
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Å inte kan ja bjudä dej te gå däruti

15. Ej haver jag av gods som jag sagt
Ty allt vilar här uti gårdsherrens makt
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Ty allt vilar här uti gårdsherrens makt

16. Nu är bå du å jag allt uti hans våld
Jag vet att han är en herre så båld
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Jag vet att han är en herre så båld

17. Nu lägger jag av hatten så fin
Å här får du skåda skorvluvan min!
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Å här får du skåda skorvluvan min!

18. Tvi vali dej! din skorviga hunn!
Gud vari lov du aldrig har nalkats min mun!
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Gud vari lov du aldrig har nalkats min mun!

18. Stor sak i det jag själv mig bortskänkt
Men Gud vare lov att min är ej är kränkt
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Men Gud vare lov att min är ej är kränkt

19. Här stannar jag visst aldrig kvar
Å aldrig vill jag skåda min mor och min far
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Å aldrig vill jag skåda min mor och min far

20. Å ej tigger jag efter andras bröd
Nej bättre att ljuta en ärofull död
:/: - Sjung hoppfarallala:/:
Nej hellre jag med äran söker min död!

Gustafs kommentar

Saga och folkvisa. Det war en stollt jungfru som hade talrika friare hvilka sökte att få äga henne men hon afvisade alla med stollthet och förakt. Några af hennes tillbedjare sammanrota sig derföre mot henne och utstyrde en tiggare med granna kläder och resetyg och hvilken friade till henne samt blef antagen. 347:57 s. 31

I st.f. 9 versen uppräknas af henne alla de för mohner han bjudit. I 13 versen säger han hvar förmohn serskildt att han ej har hvilket gör henne [=visan] mycket längre - Föröfrigt sjunges hon mycket olika 347:57 s. 36

Hon sjunges i marsche-takt och begagnades ännu omkring 1840 af beväringen under truppgång till excercisplattsen Malmahed. Melodien är icke oäfven. Hon varierar mycket och i mindre höfviska former. KVHAA E6:3

Fakta

Kategori:  Ballader

Plats: Härad och Länna socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s. 31-36

Melodi: Melodi upptecknad 1883: ”Friarenas hämnd mot en stolts jungfru” i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik, IV:3.