Mjölnaren och skälmarna (Mjölnarens dotter)

1. Det var ett par skälmar som lade råd
- för din pinne va för liten
Att de till mjölnarens dotter skulle gå
- för din pinne den va mindre än min pinne
å din pinne den gick unna för min pinne
å din pinne den va för liten

2. Den ena tog den andra och stoppä’n i en säck
- för din pinne va för liten
Sen förde de honom till mjölnarens bäck
- för din pinne den va mindre än min pinne
å din pinne den gick unna för min pinne
å din pinne den va för liten

3. Och när som de kommo till mjölnarens bro
- för din pinne va för liten
Då snavade hästen och säcken han log
- för din pinne den va mindre än min pinne
å din pinne den gick unna för min pinne
å din pinne den va för liten

4. Å käre du mjölnare var nu mig huld
- för din pinne va för liten
Å mal min säck förutan tull
- för din pinne den va mindre än min pinne
å din pinne den gick unna för min pinne
å din pinne den va för liten

5. Vad haver du i säcken din
- för din pinne va för liten
Efter du förhåller tullen min
- för din pinne den va mindre än min pinne
å din pinne den gick unna för min pinne
å din pinne den va för liten

6. Jo ja har malt och haverpjask
- för din pinne va för liten
Men mal min säck och lät det gå raskt
- för din pinne den va mindre än min pinne
å din pinne den gick unna för min pinne
å din pinne den va för liten

7. Var får jag ställa säcken min
- för din pinne va för liten
Allt där det kommer varken hagel eller regn
- för din pinne den va mindre än min pinne
å din pinne den gick unna för min pinne
å din pinne den va för liten

8. Jo den får du ställa i min dotter säng
- för din pinne va för liten
Ty där faller varken hagel eller regn
- för din pinne den va mindre än min pinne
å din pinne den gick unna för min pinne
å din pinne den va för liten

9. Om kvällen då det blev mörkt i var vrå
- för din pinne va för liten
Då började säcken båd krypa och gå
- för din pinne den va mindre än min pinne
å din pinne den gick unna för min pinne
å din pinne den va för liten

10. Kära min dotter du blåser upp ljus
- för din pinne va för liten
ty vi har fått skälmar uti vårt hus
- för din pinne den va mindre än min pinne
å din pinne den gick unna för min pinne
å din pinne den va för liten

11. Å inte så blåser jag upp något ljus
- för din pinne va för liten
Det var bara katten som sköt sig en mus
- för din pinne den va mindre än min pinne
å din pinne den gick unna för min pinne
å din pinne den va för liten

12. Så sade gumman som på ugnen låg:
- för din pinne va för liten
Han har ju galoscher med sporrar uppå
- för din pinne den va mindre än min pinne
å din pinne den gick unna för min pinne
å din pinne den va för liten

13. Tiger du inte kärring så ska du få skam
- för din pinne va för liten
Ty i morgon så ska du i mjölnarens damm
- för din pinne den va mindre än min pinne
å din pinne den gick unna för min pinne
å din pinne den va för liten

14. Om morgonen innan det blev dager ljus
- för din pinne va för liten
Så kasta de gumman i dammen badus
- för din pinne den va mindre än min pinne
å din pinne den gick unna för min pinne
å din pinne den va för liten

15. Men klänningen flaxa och gumman hon flöt
- för din pinne va för liten
Å mjölnaren gick uppå landet å tjöt
- för din pinne den va mindre än min pinne
å din pinne den gick unna för min pinne
å din pinne den va för liten

16. Å mjölnaren fick tag i en krokuger stång
- för din pinne va för liten
Att de till mjölnarens dotter skulle gå
- för din pinne den va mindre än min pinne
å din pinne den gick unna för min pinne
å din pinne den va för liten

Fakta

Kategori:  Ballader

Plats: Länna socken, Åkers härad

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s. 146 och 347:43 s. 63