Gossen sköt ut båten

1. Gossen sköt ut båten
och for till Kalmar stad
Då möter han sin svärmoder
Sjung hopptrallarallalej
Då möter han sin svärmoder
och så sin lilla vän

2. God dag, god dag, svärmoder!
Skall jag din dotter få?
Ack nej, ack nej, min gosse!
Sjung hopptrallarallalej
(Ack nej, ack nej, min gosse!)
Det kan du inte få

3. Gossen började gråta
och fällde tår på tår
En sådan vacker flicka
Sjung hopptrallarallalej
(En sådan vacker flicka)
mitt hjärta aldrig får

4. Flickan började gråta
Hon fällde tår på kind
En sådan vacker gosse
Sjung hopptrallarallalej
(En sådan vacker gosse)
går aldrig ur mitt sinn’

5. Gumman hon blev döder
och lagder uppå bår
Sen togo de varandra
Sjung hopptrallarallalej
(Sen togo de varandra)
Lika väl ändå

6. Gumman hon blev döder
och lagder uti grav
Sen togo de varandra
Sjung hopptrallarallalej
(Sen togo de varandra)
Allt efter sitt behag.

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor, Skämtvisor

Plats: Österhaninge

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.107