Gespil Fimpel Fusomfej (Finn Komfusenfej)

1. Gespil Fimpel Fusomfej
Han gångar på gård
Han gångar på råd
Han axlär sitt skinn
Å sedan så går han i stenstugan in te herr Kungelikej
Sitter du här herr Kungelikej
Allt över ett bord
Å skaver om skinn
Å giver fram tal?
Ja ville din dotter till hustru hava! sa Fusomfej
Vill du min dotter till hustru hava
Så ska du väl fråga hennes moder te råda
Fru Rommelirej
Ja ska felle de, sa Fusomfej

2. Gespil Fimpel fusomfej
Han gångar på gård
Han gångar på råd
Han axlär sitt skinn
Å sedan så går han i stenstugan in te fru Rommelirej
Sitter du här fru Rommelirej
Allt över ett bord
Syr silke på skinn
Å giver fram tal?
Ja ville din dotter till hustru hava, sa Fusomfej
Å vill du min dotter till hustru hava
Så får du fråga hennes broder te råda:
Knäppmålärevägg
Ja ska felle de, sa Fusomfej

3. Gespil Fimpel fusomfej
Han gångar på gård
Han gångar på råd
Han axlär sitt skinn
Å sedan så går han i stenstugan in te Knäppmålärevägg
Sitter du här Knäppmålärevägg
Allt över ett bord
Å skaver om skinn
Å giver fram tal?
Ja ville din syster till hustru hava, sa Fusomfej
Vill du min syster till hustru hava
Så får du fråga hennes syster till råda
Fru Rombråkälös
Ja ska felle de, sa Fusomfej

4. Gespil Fimpel fusomfej
Han gångar på gård
Han gångar på råd
Han axlär sitt skinn
Å sedan så går han i stenstugan in te fru Rombråkalös
Sitter du här fru Rombråkalös
Allt över ett bord
Syr silke på skinn
Å giver fram tal?
Ja ville din syster till hustru hava, sa Fusomfej
Vill du min syster till hustru hava
Så får du fråga henne själver te råda
Fru Räkä, fru Bräkä
Ja ska felle de, sa Fusomfej

5. Gespil Fimpel fusomfej
Han gångar på gård
Han gångar på råd
Han axlär sitt skinn
Å sedan så går han i stenstugan in te fru Räkä, fru Bräkä
Sitter du här fru Räkä, fru Bräkä
Allt över ett bord
Syr silke på skinn
Å giver fram tal?
Ja ville dig själver till hustru hava, sa Fusomfej
Å vill du mig själver till hustru hava
Så får du fråga min fader te råda
Så får du fråga min moder te råda
Herr Kungelikej
Fru Rommelirej
De haver ja gjort! sa Fusomfej

6. Så drager di fram en fali’ lång märr
Å sätter därpå
Herr Kungelikej
Fru Rommelirej
Knäppmålarevägg
Fru Rombråkälös
Fru Räkä, fru Bräkä
Ja ska felle me, sa Fusomfej

Fakta

Kategori: Ballader, Ramsor och rim

Plats: Länna socken, Åkers härad

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s. 146 och 347:43 s. 63