Friarna

1. :/: Nu så har vi första friärn
Mor lilla just nu :/:
:/: Mycke pengär har han? :/:
Mycke pengär ha-ar han
Min dotter Julia?

2. :/: Ja tjuge på tjuge
Det drager han fram :/:
:/: Lät upp dörren och be ’n gå ut :/:
Lät upp dörren och be ’n gå ut
Min dotter Julia!

3. :/: Nu så kommer andra friärn
Mor lilla just nu :/:
:/: Mycke pengär har han? :/:
Mycke pengär ha-ar han
Min dotter Julia?

4. :/: Ja tretti på tretti :/:
Det drager han fram :/:
:/: Lät upp dörren och be ’n gå ut :/:
Lät upp dörren och be ’n gå ut
Min dotter Julia!

5. :/: Nu så kommmer treje friärn
Mor lilla just nu :/:
:/: Mycke pengär har han? :/:
Mycke pengär ha-ar han
Min dotter Julia?

6. :/: Ja femti på femti
Det drager han fram :/:
:/: Lät upp dörren och be ’n gå in :/:
Lät upp dörren och be ’n gå in
Min dotter Julia!

7. :/: Var ska nu den friärn sittä?
Mor lilla just nu? :/:
:/: Vid ditt bord, uppå en stol :/:
Vid ditt bord, uppå en stol
Min dotter Julia!

8. :/: Vad ska nu den friärn äta?
Mor lilla just nu? :/:
:/: Fläsk och limpa står på ett fat :/:
Fläsk och limpa står på ett fat
Min dotter Julia!

9. :/: Vad ska nu den friärn dricka
Mor lilla just nu? :/:
:/: Öl och vin det står på bricka :/:
Öl och vin det står på bricka
Min dotter Julia!

10. :/: Var ska den friärn ligga
Mor lilla just nu? :/:
:/: I din säng, uppå din arm :/:
I din säng, uppå din arm
Min dotter Julia!

11. :/: Vad ska sen den friärn göra
Mor lilla just nu? :/:
:/: Kyssa, klappa bäst han kan :/:
Kyssa, klappa bäst han kan
Min dotter Julia!

12. :/: Om nu den friärn skulle görä
En pojke åt mej? :/:
:/: Låt’n göra’n, han får väl fö’n :/:
Låt’n göra’n, han får väl fö’n
Min dotter Julia!

13. :/: När ska väl vårt bröllop stånda?
Mor lilla just nu? :/:
:/: Emellan nästa påsk och pingst :/:
Emellan nästa påsk och pingst
Min dotter Julia!

Gustafs kommentar

En variant sjunges med flera borttagna repriser och följaktligen olika melodi. En tredje variant finnes med helt olika omkväden och således äfven olika melodi. För öfrigt varieras den så att friarne namngifves och att den utsträcks till ett ofta nog ohöfviskartadt slut.

Fakta

Kategori:  Ballader, Skämtvisor

Plats: Enhörna socken

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:44b s.219