En liten pilt på berge stog

1. En liten pilt på berge stog
Han stog i kallä regne
Så feck han si var flicka geck
Uti den grönä ängen
Ängen va grön, flicka va skön
Pilten va fuller me falskhet

2. Flickä lillä kom te mej
Trohet ska du finnä
Aldri ska ja svikä dej
De’ ska du förnimmä
Sviker ja dej, lögn i mej!
Tills du blir min kvinnä

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Länna, Österhaninge

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.95