En gesäll inkommer, frågar efter bonden

En gesäll inkommer, frågar efter bonden.
Gumman: Bonn ä åt skogen han hugger långan trä å trä
- Vyssjan vyssjan lulla ro
Tfi farallaralala!

Gesällen: Får ja köpä en sup?
Gumman: Tjuren haver inte pissat något än
- Vyssjan vyssjan lulla ro
Tfi farallaralala!

Gesällen: Får jag en korvbit?
Gumman: Katten haver inte skitit något än
- Vyssjan vyssjan lulla ro
Tfi farallaralala!

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Härad

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.116