Emellan Anders och Annas ligger en spång

:/: Emellan Anders och Annas ligger en spång
Där haver Anders sin vanliga gång :/:
När Anders kom till dörren då bultä’ han på
:/: Och Anna lilla svarte: håhå, jaja, nånå! :/:

:/: Och Anna lilla jämrä sig att sängen va trång
Men kommer lilla vännen så bliver det rum :/:
:/: Och Anna hon suckar: håhå, jaja, nånå! :/:

:/: Och Anna lilla jämrä sig att sängen var kall
Men kommer lilla Anders så bliver hon väl varm :/:
:/: Och Anna hon suckar: håhå, jaja, nånå! :/:

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Ärla

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.93