Dussa lulla liten kind!

Dussa lulla liten kind!
Mor geck ut kommer straxter in
Far går på gäle, skär korn å säde
Broder går i valleskog, låter väl i bocken Sol
Gåse, gåse ginge! Lån’ mej dinä vingär!
Vart ska du flygä? Jo ja ska flygä åt rosendelund
Där bor göken. Där gror löken
Där är svalur. Där är gôtt te varä
Där sitter dockur å syr gullsockur
Där sitter gubbär år syr gullkuddär
Där sitter små barn å leker me gulläpplen

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Vansö

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.97