Den stora kråkan (Bonden och kråkan)

Bonden körde te timmerskog
- Trillerillerej!
Så fick han höra hur kråka ho gol
- Trilerillerillerillanlej!

Bonden vände om hem igen
- Trillerillerej!
Ja tror den kråka ’o’ biter mej
- Trilerillerillerillanlej!

Å gumma ’o’ satt å knogä å spann
- Trillerillerej!
När såg du din toker e kråkä bitä en man?
- Trilerillerillerillanlej!

Å bonden spände bågen för sitt knä
- Trillerillerej!
Å sköt den kråka i hôgande trä
- Trilerillerillerillanlej!

Den kråkan vart nyttig te mången go ting
- Trillerillerej!
Åv arset så gjole di fästmöaring
- Trilerillerillerillanlej!

Åv tarma så gjole di tömmur å rep
- Trillerillerej!
Åv klorna så gjole di dyngegrep
- Trilerillerillerillanlej!

Åv skrôve så gjole di dyngevagn
- Trillerillerej!
Åv vinga så gjole di sopekvast
- Trilerillerillerillanlej!

Åv näbben så gjole di kniveskaft
- Trillerillerej!
Å fjä’ra, förstås, kom ôgg te pass
- Trilerillerillerillanlej!

Gustafs kommentar

Länna Socken, Åkers härad, Södermanland. Varierar ofta till gröfre skämt.” (NM F-mus IV:3)

Alternativt omkväde: Bombullare, singulare/ Bombularallarej/…/ (347:57 s.1)

Fakta

Kategori:  Ballader

Plats: Länna socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.1

Melodi: Finns i Svenskt visarkiv, Text och noter till Bonden och kråkan Länk till annan webbplats.