Anders han haver Anna fäst

Anders han haver Anna fäst
med tolv gullringar och en apalgrå häst
Han sände henne ja! Han ville henne ha
Han sade: Lilla Anna! Välkommen i da’!
Hanses hästar de äro så springande
Hanses bjällror de äro så klingande
Sätt ljuset i kronan, tag bruden i hand!
Och ärones krona den bär hon galant.

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor, Ramsor och rim

Plats: Ärla socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Accessionsnummer: 347:56 s.92