Annikä hade en liten gullvagn

Annikä hade en liten gullvagn
I den så ville ’o åkä
Ho hade en kjol som va virkä me röa gullbann
Å silke varivigä tågä
Å Anders hade hästär som va apalgrå
Å va klädde i stickä gulltäcken
Å Anders hade rock utå lakän å gull
Å sammete långä stycken
Å Annä ’o hade gullpiskä i si hann
Ho slôr så mångä ’o råkär
Kring henne så fladdrä de röäste gullbann
Som ho hade i si tågä

Gustafs kommentar

Ramsan kan förändras efter behag

KVHAA E6:3

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Turinge

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Accessionsnummer: 347:56 115