1–2 Pär i vrå

Sifferramsa

1–2 Pär i vrå
3–4 Pär i myrä
5–6 Det bär tevägs!
7–8 Kommer väl te måttä!
9–10 Slipä lie
11–12 Slô näsa i gôlv
13–14 Plôckä hjoltron
15–16 Vattnä hästa
17–18 Tvättä fata
19–20 Sopä stuga
21–22 Sätt kvasten i vrå

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Anges ej

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Accessionsnummer: 347:56 s.45