Yrsa

Yrsa är ett nordiskt namn med oviss härledning. Ett tidigare antagande att Yrsa sammanhänger med latinets ursus ’björn’ är troligen inte riktigt.

Yrsa är en sagodrottning i de fornnordiska sagorna, gift med sveakungen Adils och mor till Rolf Krake.

I den rikssvenska almanackan 21 oktober och i den finlandssvenska 7 augusti.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1892
Starkaste tidsperiod: 1990—99

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.