William (Villiam)

William är en engelsk form av Vilhelm. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den finlandssvenska almanackan 6 april. Fr.o.m. 2011 års namnsdagslängd så har William namnsdag den 6 april även i den rikssvenska almanackan.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1675
Starkaste tidsperiod: 1990—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.