William (Villiam)

William är en engelsk form av Vilhelm. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1675
Starkaste tidsperiod: 1990–

Namnsdag

6 april

Från och med 2011 års namnsdagslängd så har William namnsdag.

Delar namnsdag med:

  • Vilhelm (namnlängden)
  • Bill, Billy, Guillermo, Viljo, Ville, Villy, Willi (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 6 april

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.