Volmar

Volmar är ett tyskt namn, en sidoform till Volkmar, sammansatt av Volk- ’folk’ och ‑mar 'utmärkt, berömlig'.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 18 april.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1570
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.