Virginia

Virginia är ett latinskt namn bildat till släktnamnet Virginius (< Verginius) med oviss härledning. Möjligen sammanhänger detta namn med latinets virgo ’jungfru’.

I den rikssvenska almanackan 8 december.

I gamla almanackor stod det Marie avlelse på detta datum, och när namnkommittén 1901 utmönstrade ett antal Maria-dagar, fick Virginia vara en lämplig ersättning på denna dag. 

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1559
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.