Vilhelm (Wilhelm)

Vilhelm är ett tyskt namn, fornhögtyskt Willihelm, Willahelm, sammansatt av fornhögtyskt will(i)a ’vilja’ och helm ’hjälm’.

Den franska formen är Guillaume, den engelska William och den lågtyska Willem. I äldre svenska förekommer formerna Villam och Velam.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 6 april, till minne av den danske abboten Vilhelmus (död 1202).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1100-talet
Starkaste tidsperiod: 1900—19, 1990—99

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.