Vidar

Vidar är ett nordiskt namn, identiskt med gudanamnet (fornvästnordiskt) Víðarr, möjligen sammansatt av víðr ’vid’ och efterleden ‑ar. Förleden har även föreslagits innehålla ett ord motsvarande fornvästnordiskans viðr ’skog’.

Vidar är Odens son i den fornnordiska mytologin.

I den rikssvenska almanackan 31 augusti och i den finlandssvenska 2 april.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1827
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen