Vidar

Vidar är ett nordiskt namn, identiskt med gudanamnet (fornvästnordiskt) Víðarr, möjligen sammansatt av víðr ’vid’ och efterleden ‑ar. Förleden har även föreslagits innehålla ett ord motsvarande fornvästnordiskans viðr ’skog’.

Vidar är Odens son i den fornnordiska mytologin.

I den rikssvenska almanackan 31 augusti och i den finlandssvenska 2 april.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1827
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.