Vibeke

Vibeke är lågtysk-frisisk form av Wibe, Wiba, som i sin tur är en ursprunglig smekform till tyska namn på Wig‑ ’kamp, strid’. En nordisk variant är Viveka.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1655
Starkaste tidsperiod: 1940–59

Namnsdag

16 november

Delar namnsdag med:

  • Viveka (namnlängden)
  • Vivan, Vivika (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.