Vanja (Wanja)

Vanja är en ursprunglig smekform till det ryska Ivan. Namnet var således från början ett mansnamn men har kommit att uppfattas som ett kvinnonamn på grund av ändelsen ‑a.

I den rikssvenska almanackan 24 maj.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1871
Starkaste tidsperiod: 1930—49 (1885—00)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.