Valentin (Vallentin, Wallentin)

Valentin är ett latinskt namn, en avledning till valens ’stark, frisk’.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 14 februari, till minne av en martyr (död ca 269).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1445
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.