Valdemar (Waldemar)

Valdemar är en nordisk (dansk) ombildning av det slaviska Vladimir, kanske i anslutning till det fornhögtyska Waldomar.

Både Waldomar och Vladimir återgår på ord motsvarande Val‑ ’styra, härska’ och mar 'utmärkt, berömlig'. Efterleden i det ryska namnet har senare anslutits till det ryska mir ’fred’.

Valdemar är ett känt kunganamn i Danmark: Valdemar den store (1131—82), som var uppkallad efter sin morfar, storfursten Vladimir, Valdemar II (Sejr) (1170—1241) och Valdemar IV (Atterdag) (troligen 1321—75).

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 18 april.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1240
Starkaste tidsperiod: 1885—1919

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.