Valborg

Valborg är ett tyskt namn, fornhögtyskt Walburg, Waldburc, sammansatt av walt- (till verbet waltan ’styra, härska’) och ‑borg.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1283
Starkaste tidsperiod: 1900–19

Namnsdag

1 maj

till minne av den heliga Walpurga (död 779), en anglosaxisk kungadotter som blev abedissa vid ett kloster i Heidenheim i Tyskland.

Dagen före kallas valborgsmässoafton och var tillsammans med 1 maj en festdag under medeltiden. Valborgsmässofirande är från början en stadstradition med rötter i tysk folksed.

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 1 maj

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.