Uno

Uno är en latiniserad form av det nordiska Une (runsvenskt uni), en bildning till det fornvästnordiska verbetuna ’trivas, vara till freds’. Uno kan också uppfattas som en form av det latinska räkneordet unus ’en’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1586
Starkaste tidsperiod: 1920–49, 2010–

Namnsdag

14 augusti

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 25 juni

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.