Ulf

Ulf är ett nordiskt mansnamn, identiskt med fornvästnordiskt ulfr, fornsvenskt ulver ’ulv, varg’. Namnet förekommer även som binamn i runinskrifterna.

Ulf är ett av de vanligaste namnen i det runnordiska materialet och namnet är också frekvent i det tidigmedeltida Sverige.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift ulfr
Starkaste tidsperiod: 1950–69

Namnsdag

11 april

Delar namnsdag med:

  • Ylva (namnlängden)
  • Wolf (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 5 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.