Ulf

Ulf är ett nordiskt mansnamn, identiskt med fornvästnordiskt ulfr, fornsvenskt ulver ’ulv, varg’. Namnet förekommer även som binamn i runinskrifterna.

Ulf är ett av de vanligaste namnen i det runnordiska materialet och namnet är också frekvent i det tidigmedeltida Sverige.

I den rikssvenska almanackan 11 april och i den finlandssvenska 5 juli.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten ulfr
Starkaste tidsperiod: 1950—69

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.