Tyra (Thyra)

Tyra är en latinisering av det forndanska Thyrwi, sammansatt av Thur-, sidoform till Tor- 'dunder, åska', och namnelementet ‑vi, en femininbildning till det maskulina namnelementet ‑vēR (i runnordisk form).

Det sistnämnda är troligen en substantivering av ett adjektiv motsvarande gotiskans weihs ’helig’ med betydelsen ’präst’.

Det har också föreslagits vara en bildning till ett verb motsvarande gotiskans weihan ’kämpa’ (jfr Tore).

I den rikssvenska almanackan 28 april och i den finlandssvenska 18 februari.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1774
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.