Tyko

Tyko har antagits vara en latiniserad form av danskans Tyki, Tyge, sidoformer till Toki, en ursprunglig smekform till Torkel eller en bildning med ändelsen ‑ki till namn på Tor- 'dunder, åska'.

En känd namnbärare var den danske astronomen Tycho Brahe (död 1601). I den rikssvenska almanackan 29 april.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1651
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.