Turid

Turid är ett nordiskt namn, fornvästnordiskt Þúríðr, sidoform till Þorríðr, sammansatt av Tor- 'dunder, åska' och ett adjektiv motsvarande fornvästnordiskt fríðr ’vacker’ i den ursprungliga betydelsen ’älskad’.

I den rikssvenska almanackan 10 september.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1886
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.