Ture (Thure)

Ture är ett nordiskt namn, en dansk-svensk form av Tore. Ture blev under medeltiden ett vanligt frälsenamn, som trängde undan Tore.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 28 april.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1300-talet
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.