Tryggve

Tryggve är ett nordiskt namn, ursprungligen ett binamn bildat till trygg ’trogen; trygg’ eller en ursprunglig smekform till namn på Trygg-, -trygg.

Tryggvi är den fornvästnordiska formen; en svensk form är Trygge.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1855
Starkaste tidsperiod: 1930–49

Namnsdag

25 september

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 10 april

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.