Torun

Torun är ett nordiskt namn, sammansatt av Tor- och ‑unn, troligen bildat till det fornvästnordiska verbet unna ’älska’.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: runskrift þorun
Starkaste tidsperiod: 1960–69, 1990–99

Namnsdag

23 februari

Delar namnsdag med:

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.