Torun

Torun är ett nordiskt namn, sammansatt av Tor- och ‑unn, troligen bildat till det fornvästnordiska verbet unna ’älska’.

I den rikssvenska almanackan 23 februari.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten þorun
Starkaste tidsperiod: 1960—69, 1990—99

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.