Tore (Thore)

Tore är ett nordiskt namn, som går tillbaka på ett *Þórvér, antingen sammansatt av Tor- ’dunder, åska’ och urnordiskt *wīhaR ’kämpe’ eller en meningsfull sammansättning med betydelsen ’Torspräst’ eller ’åskpräst’.

Tore kan också ursprungligen vara en avledning till gudanamnet Tor.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift þoriR
Starkaste tidsperiod: 1920–49, 2010–

Namnsdag

19 oktober

Delar namnsdag med:

  • Tor (namnlängden)
  • Torfrid (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 8 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.