Tore (Thore)

Tore är ett nordiskt namn, som går tillbaka på ett *Þórvér, antingen sammansatt av Tor- 'dunder, åska' och urnordiskt *wīhaR ’kämpe’ eller en meningsfull sammansättning med betydelsen ’Torspräst’ eller ’åskpräst’.

Tore kan också ursprungligen vara en avledning till gudanamnet Tor.

I den rikssvenska almanackan 19 oktober och i den finlandssvenska 8 juli.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten þoriR
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.