Tora

Tora är ett nordiskt namn, en ursprunglig smekform till kvinnonamn på Tor‑, ‑tor 'dunder, åska'. Det har också uppfattats som femininform till Tore.

Tora är det vanligaste kvinnonamnet i de vikingatida nordiska runinskrifterna.

I den rikssvenska almanackan 10/3, troligen efter Ada, Esaus hustru, i Gamla testamentet. I den finlandssvenska almanackan 16/12.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten þora
Starkaste tidsperiod: 1900—09

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.