Tor (Thor)

Tor är ett nordiskt namn, motsvarande gudanamnet Tor, ursprungligen med betydelsen 'dunder, åska'. Namnet har dock sent kommit att användas som personnamn.

I den rikssvenska almanackan 19 oktober och i den finlandssvenska 8 juli.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1772

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.