Tor (Thor)

Tor är ett nordiskt namn, motsvarande gudanamnet Tor, ursprungligen med betydelsen 'dunder, åska'. Namnet har dock sent kommit att användas som personnamn.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1772
Starkaste tidsperiod: 1910–29, 1990–99, 2010–

Namnsdag

19 oktober

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 8 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.