Tony (Tonny, Toni)

Tony är en ursprunglig engelsk smekform till Anthony (se Anton).

I både den rikssvenska och den finlandssvenska almanackan 17 januari.

Tony förekommer även som kvinnonamn, en ursprunglig smekform till Antonia.

Typ: mansnamn
Starkaste tidsperiod: 1960—79

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.