Toini

Toini är en finsk form av Antoinette, Antonia. Ursprunget kan också var finskt. Zacharias Topelius (1818–98) döpte sin första dotter till Aino ’den enda’ och den andra till Toini, som kan tolkas som ’den andra’.

En känd namnbärare i Sverige är skidåkerskan Toini Gustafsson Rönnlund (född 1938), en av Sveriges främsta idrottskvinnor.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1892
Starkaste tidsperiod: 1920–39

Namnsdag

17 oktober

Delar namnsdag med:

  • Antonia (namnlängden)
  • Antoinetta, Anotinette, Antonina, Toni (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.