Tobias

Tobias är ett bibliskt namn, en grekisk form av det hebreiska Tovijā ’Jahve är god’. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och den finlandssvenska almanackan 2 november, efter huvudpersonen i Tobits bok i Apokryferna till Gamla testamentet.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1300
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen