Tobias

Tobias är ett bibliskt namn, en grekisk form av det hebreiska Tovijā ’Jahve är god’. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1300
Starkaste tidsperiod: 1970–2004

Namnsdag

2 november

efter huvudpersonen i Tobits bok i Apokryferna till Gamla testamentet.

Delar namnsdag med:

  • Tim (namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 2 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.