Tim

Tim är en engelsk form av Timothy, som kan härledas till det grekisk-latinska Timotheus ’ära Gud, frukta Gud ’.

I den rikssvenska almanackan 2/11 och i den finlandssvenska almanackan 9/5.

Typ: mansnamn
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.