Tim

Tim är en engelsk form av Timothy, som kan härledas till det grekisk-latinska Timotheus ’ära Gud, frukta Gud ’.

Typ: oftast mansnamn
Starkaste tidsperiod: 1980–99, 2000–14

Namnsdag

2 november

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 9 maj

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.