Teresia (Teresa)

Teresia är av grekiskt ursprung, möjligen bildat till ett ord som har med jakt att göra. Namnet skulle då betyda ’jägarinnan’. Teresia har också satts i samband med det grekiska önamnet Thæra.

Teresa är den spanska och italienska formen av namnet. Det har blivit känt i den kristna världen genom Teresa av Ávila (död 582), ett spanskt helgon.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1727 (1793)
Starkaste tidsperiod: 1885–1909, (1970–89)

Namnsdag

26 april

efter prinsessan Therese, som var gift med August, bror till Karl XV och Oskar II.

Namnets ursprungliga placering var 27 april, men det flyttades 1901 till den föregående dagens datum, eftersom man ville högtidlighålla Engelbrekts dödsdag 27 april.

Delar namnsdag med:

  • Terese (namnlängden)
  • Teresa (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 26 april

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.