Teodor (Theodor)

Teodor är ett grekiskt namn, sammansatt av theós ’gud’ och dōron ’gåva’.

Theodorus var namnet på en martyr i Mindre Asien, som 303 tände eld på ett hedniskt tempel och straffades genom att bli bränd på bål. Också en engelsk ärkebiskop (död 690) har burit namnet och bidragit till dess spridning både i England och i USA. En rysk form är Fjodor.

I både den rikssvenska och i den finlandssvenska almanackan 9 november, till minne av martyren Theodorus.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1428 Theodorus
Starkaste tidsperiod: 1885—1909 (1990—99)

Om namnen