Teodor (Theodor)

Teodor är ett grekiskt namn, sammansatt av theós ’gud’ och dōron ’gåva’.

Theodorus var namnet på en martyr i Mindre Asien, som 303 tände eld på ett hedniskt tempel och straffades genom att bli bränd på bål. Också en engelsk ärkebiskop (död 690) har burit namnet och bidragit till dess spridning både i England och i USA. En rysk form är Fjodor.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1428 Theodorus
Starkaste tidsperiod: 1885–1929, 2000–

Namnsdag

9 november

till minne av martyren Theodorus.

Delar namnsdag med:

  • Teodora (namnlängden)
  • Ted, Teddy, Theo (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 9 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.