Tekla

Tekla är en förkortad form av grekiskans Theókleia, femininform till Theoklés, sammansatt av theós ’gud’ och kléos ’rykte’.

I både den rikssvenska och den finlandssvenska almanackan 23 september, till minne av Sankta Tekla, som enligt legenden skall ha varit den första kvinnliga martyren, som omvändes till kristendomen av aposteln Paulus.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1725
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.