Tage

Tage är ett nordiskt namn, ursprungligen ett danskt binamn, forndanskt Taki ’den som står som garant, borgensman’, bildat till verbet taka ’taga’.

I Skåne började namnet användas redan under senare hälften av 1400-talet men i det övriga Sverige först efter förra sekelskiftet.

Kända namnbärare var bland annat statsminister Tage Erlander (1901–1985) och underhållaren Tage Danielsson (1928–85).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1464 Skåne
Starkaste tidsperiod: 1910–39, 2010–

Namnsdag

3 augusti

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 30 mars

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.