Sverker

Sverker är ett nordiskt namn, möjligen återgående på en sidoform till fornsvenskt *Svartger, sammansatt av svart och *ger, motsvarande fornvästnordiskt geirr ’spjut’. Sidoformen bör ha varit ‑gir och verkat omljudande på a:et i förleden. Efter t har g ombildats till k och givit formen fornsvenskt Sværker.

Under 1000- och 1200-talen var Sverker känt genom den Sverkerska ätten, vars stamfader Sverker d.ä. mördades 1156, när han var på väg till julottan.

I den rikssvenska almanackan 4 november och i den finlandssvenska 15 december.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten suerkiR
Starkaste tidsperiod: 1940—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.