Svea

Svea är ett svenskt namn, sedan 1600-talet använt som en kvinnlig personifikation av Sverige (Svea rike ’svearnas rike’).

Esaias Tegnérs dikt Svea (tryckt 1817) bidrog till att göra namnet känt, och det började användas som förnamn.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1712 Finland, 1818 Sverige
Starkaste tidsperiod: 1900–29, 2005–

Namnsdag

2 januari

där det 1901 av patriotiska skäl placerades som första namn på året (nyårsdagen är namnfri).

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 14 augusti

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.