Svea

Svea är ett svenskt namn, sedan 1600-talet använt som en kvinnlig personifikation av Sverige (Svea rike ’svearnas rike’).

Esaias Tegnérs dikt Svea (tryckt 1817) bidrog till att göra namnet känt, och det började användas som förnamn.

I den rikssvenska almanackan 2 januari, där det 1901 av patriotiska skäl placerades som första namn på året (nyårsdagen är namnfri). I den finlandssvenska almanackan 14 augusti.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1818
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.