Sture

Sture är ett nordiskt namn, ursprungligen ett svenskt binamn (jämför Sten Sture), troligen bildat till ett verb stura ’vara trumpen, surmulen’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1746
Starkaste tidsperiod: 1920–49

Namnsdag

13 september

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 5 februari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.