Sture

Sture är ett nordiskt namn, ursprungligen ett svenskt binamn (jfr Sten Sture), troligen bildat till ett verb stura ’vara trumpen, surmulen’.

I den rikssvenska almanackan 13 september och i den finlandssvenska 5 februari.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1746
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.