Stella

Stella är ett latinskt namn, identiskt med ordet stella ’stjärna’.

I den rikssvenska almanackan 15 augusti.

Dagen var tidigare en av årets Mariadagar. Före 1901 hette dagen Vårfrudagen och man firade jungfru Marie himmelsfärd. För att undvika sammanblandning med Marie bebådelsedag i mars valde almanackskommittén 1901 i stället Stella som namn, eftersom Maria ofta avbildas med stjärnor på sin mantel. I den finlandssvenska almanackan 16 oktober.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1857 Finland
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.