Solbritt (Sol-Britt)

Solbritt är en svensk nybildning, sammansatt av Sol- , uppfattat som ’sol’ (jfr Solveig), och Britt.

I den rikssvenska almanackan 4 juni.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1906
Starkaste tidsperiod: 1930—49 (1940—59)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.