Sofia (Sophia, Zofia)

Sofia är ett grekiskt namn, identiskt med ordet sofía ’visdom’.

Flera danska och svenska drottningar har burit namnet, t.ex. Gustav III:s drottning Sofia Magdalena (1746—1813) och Oskar II:s gemål Sofia av Nassau (1836—1913).

Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 15 maj, till minne av en romersk martyr (ca 120).

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1380
Starkaste tidsperiod: 1885—1909 (1980—99), 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.