Sivert

Sivert är antingen en form av Siver, en sidoform till Sigvard, eller identiskt med det tyska Siefert, som är en form av Sigfrid.

I den rikssvenska almanackan 25 februari.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1524
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.